استخدام در مگافا یاکند

شرکت مگافا یاکند جهت تکمیل کار پرسنلی خود استخدام می کند: ۱- مدیر بازرگانی (حداقل ۱۲ سال سابقه مرتبط) ۲- مسئول فروش (حداقل ۶ سال سابقه مرتبط) ۳- کارشناس بازاریابی در صنعت ساختمان (حداقل ۳ سال سابقه مرتبط) ۴- کارشناس بازاریابی در صنعت انرژی (حداقل ۳ سال سابقه مرتبط) ۵- مهندس الکترونیک دارای تجربه عملی اطلاعت بیشتر دربارهاستخدام در مگافا یاکند[…]