استخدام در مگافا یاکند

شرکت مگافا یاکند جهت تکمیل کار پرسنلی خود استخدام می کند: 1- مدیر بازرگانی (حداقل 12 سال سابقه مرتبط) 2- مسئول فروش (حداقل 6 سال سابقه مرتبط) 3- کارشناس بازاریابی در صنعت ساختمان (حداقل 3 سال سابقه مرتبط) 4- کارشناس بازاریابی در صنعت انرژی (حداقل 3 سال سابقه مرتبط) 5- مهندس الکترونیک دارای تجربه عملی اطلاعت بیشتر دربارهاستخدام در مگافا یاکند[…]